logo

OSP Community

Loading...

OSP Community

Register

มีนาคม 13, 2021

ปลั๊กไฟมาตรฐาน มอก. รุ่น DT 6118 5M

ปลั๊กไฟมาตรฐาน มอก. รุ่น DT 6119

 • ความยาวสาย 5 เมตร
 • ตัวปลั๊กมี 6 ช่อง 1 สวิชต์
 • รองรับกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 2300 วัตต์
 • สายไฟมาตรฐาน มอก. 11 เล่ม 11-2553
 • สวิตช์นิรภัย IEC 60934 มอก. 824-2551
 • เต้ารับมาตรฐาน มอก. 166-2549
 • เต้ารับและเต้าเสียบมาตรฐาน มอก. 166-2549
 • ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน
 • วัสดุไม่ลามไฟ
 • มีม่านนิรภัย
 • ข้อแนะนำ /คำเตือน

  -ควรอ่านคำเตือนและวิธีใช้งาน

  -ไม่ควรใช้กระแสไฟฟ้าเต็มกำลังที่กำหนด

  -ปลั๊กจ่ายไฟเป็นอุปกรณ์ผ่านไฟฟ้าเท่านั้น

  -สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ ทีวี วีดีโอ เครื่องเสียง ฯลฯ

  -อย่าวางปลั๊กจ่ายไฟไว้ใกล้มือเด็กหรือไว้ในที่เปียกน้ำ

  -ถ้าสายไฟหรือปลั๊กจ่ายไฟฟ้าเกิดความร้อนมากหรือมีกลิ่นไหม้ ควรหยุดใช้งานทันที

  -ระวังอย่าให้ปลั๊กจ่ายไฟตกกระแทกอาจทำให้สวิทซ์ไฟ เสียหายได้

  -ห้ามแก้ไขดัดแปลงหรือเปลี่ยนสภาพสินค้า

  -เต้ารับใช้สำหรับเต้าเสียบเท่านั้น

  -ตรวจสอบสภาพปลั๊กจ่ายไฟอย่างสม่ำเสมอ

  -หากเกิดความเสียหายควรเปลี่ยนใหม่

  -การถอดปลั๊กจ่ายไฟหรือเคลื่อนย้ายสินค้าไม่ควรจับที่สายไฟ อาจทำให้เกิดอันตรายได้

  -ปิดสวิทซ์และถอดปลั๊กจ่ายไฟออกหลังเลิกใช้งาน

  -ห้ามวางปลั๊กไฟฟ้าใกล้วัสดุติดไฟง่ายทุกชนิด

  -ห้ามใช้นิ้วหรืออุปกรณ์อย่างอื่นเสียบลงไปในเต้ารับ

  นโยบายการรับประกันสินค้า

  บริษัท ดาต้า เพาเวอร์ จำกัด (“บริษัทฯ”) มีนโยบายรับประกันสินค้าที่ผลิตและจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ DATA โดยสินค้าที่รับประกันจะต้องเป็นสินค้าที่ซื้อจากห้าง ร้านค้า บริษัท หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยเท่านั้น

  การรับประกันสินค้า เป็นการรับประกันความเสียหายของสินค้าจากการใช้งานที่ถูกวิธี (Link วิธีการใช้งาน) หรือความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากนี้ ได้แก่ การใช้สินค้าที่ไม่ถูกวิธี, การจัดเก็บสินค้าในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม, การใช้สินค้าร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานของสินค้า, ความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากสัตว์ หรือแมลงที่เข้าไปตัวสินค้า, การดัดแปลง หรือแก้ไขอุปกรณ์บางส่วนของสินค้า, เกิดจากสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัย, เกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือน้ำเข้าไปในสินค้า เป็นต้น

  การส่งสินค้า

  สินค้าทุกชิ้นคิดค่าขนส่ง

  • ลงทะเบียน 30 บาท

  ระยะเวลาขนส่ง กรุงเทพ 1-2 วัน นับจากวันที่ทางเราแจ้งกับลูกค้า

  ระยะเวลาขนส่ง ต่างจังหวัด 3-5 วัน นับจากวันที่ทางเราแจ้งกับลูกค้า

  • EMS 50 บาท

  ระยะเวลาขนส่ง กรุงเทพและต่างจังหวัด 1 วัน นับจากวันที่ทางเราแจ้งกับลูกค้า

  ซื้อสินค้าครบ 500 บาท ทางเราจะทำการจัดส่งฟรี

  #กรุณาแจ้งหลักฐานการชำระเงินทุกครั้ง และทางเราจะดำเนินขั้นตอนต่อไปค่ะ

0
  0
  รถเข็นของคุณ
  รถเข็นของคุณว่างเปล่ากลับไปที่ร้านค้า